#

"wendy" - Các Bài viết về wendy

Trizzie Phương Trinh ‘quặn đau’ khi lần đầu nghe Wendy hát trong phòng thu để tặng Phi Nhung
Trizzie Phương Trinh ‘quặn đau’ khi lần đầu nghe Wendy hát trong phòng thu để tặng Phi Nhung