#

"Vietjet" - Các Bài viết về Vietjet

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo nuôi tham vọng lớn, biến Vietjet trở thành hãng hàng không toàn cầu 'made in Vietnam', phục vụ một nửa dân số thế giới
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo nuôi tham vọng lớn, biến Vietjet trở thành hãng hàng không toàn cầu 'made in Vietnam', phục vụ một nửa dân số thế giới