#

"tim cook" - Các Bài viết về tim cook

Giám đốc điều hành Apple vẫn dùng iPhone 12 dù iPhone 13 sắp đến tay người dùng
Giám đốc điều hành Apple vẫn dùng iPhone 12 dù iPhone 13 sắp đến tay người dùng