#

"thuý ngân" - Các Bài viết về thuý ngân

Vừa bị khán giả chê 'nhạt', Thúy Ngân nhuộm tóc lòe loẹt, hình ảnh cá tính khiến ai nấy sững sờ
Vừa bị khán giả chê 'nhạt', Thúy Ngân nhuộm tóc lòe loẹt, hình ảnh cá tính khiến ai nấy sững sờ