#

"thành tích của bố già" - Các Bài viết về thành tích của bố già

 Trấn Thành thông báo Bố Già đạt thành tích 'khủng' thứ 4, khán giả đồng loạt chúc mừng
Trấn Thành thông báo Bố Già đạt thành tích 'khủng' thứ 4, khán giả đồng loạt chúc mừng