#

"Samsung" - Các Bài viết về Samsung

Samsung công bố cảm biến máy ảnh ISOCELL Slim GH1: 43.7MP với điểm ảnh 0.7μm
Samsung công bố cảm biến máy ảnh ISOCELL Slim GH1: 43.7MP với điểm ảnh 0.7μm