#

"quốc gia công nghệ" - Các Bài viết về quốc gia công nghệ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Nếu CN ICT là Make in Vietnam, Việt Nam sẽ thành quốc gia công nghệ'
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Nếu CN ICT là Make in Vietnam, Việt Nam sẽ thành quốc gia công nghệ'