#

"phương loan" - Các Bài viết về phương loan

Khán giả xúc động khi Phương Loan thông báo di nguyện cuối đời của cố NS Chí Tài đã được thực hiện
Khán giả xúc động khi Phương Loan thông báo di nguyện cuối đời của cố NS Chí Tài đã được thực hiện