#

"Philippines" - Các Bài viết về Philippines

Một phụ nữ Việt bị 6 người Trung Quốc bắt cóc, hãm hiếp tại Philippines
Một phụ nữ Việt bị 6 người Trung Quốc bắt cóc, hãm hiếp tại Philippines