#

"phát ngôn gây sốc" - Các Bài viết về phát ngôn gây sốc

Hết khoe chuyện nhạy cảm, Ngân 98 lại 'ăn gạch’ với phát ngôn: Đừng quen tôi qua miệng người khác
Hết khoe chuyện nhạy cảm, Ngân 98 lại 'ăn gạch’ với phát ngôn: Đừng quen tôi qua miệng người khác