#

"nokia g11" - Các Bài viết về nokia g11

Nokia G11 giá gần 3 triệu đồng, có RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, chíp rồng pin hơn 5000 mAh có đáng mua?
Nokia G11 giá gần 3 triệu đồng, có RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, chíp rồng pin hơn 5000 mAh có đáng mua?