#

"như quỳnh" - Các Bài viết về như quỳnh

Đi diễn ở Mỹ, Như Quỳnh, Quang Lê xúc động khi nhắc tới Phi Nhung: 'Kiếp sau vẫn là anh chị em!'
Đi diễn ở Mỹ, Như Quỳnh, Quang Lê xúc động khi nhắc tới Phi Nhung: 'Kiếp sau vẫn là anh chị em!'