#

"nhạc sĩ phú quang" - Các Bài viết về nhạc sĩ phú quang

NSND Lê Khanh khóc nghẹn, Tuấn Hưng, Thanh Lam cùng dàn sao đau đớn đến tiễn đưa nhạc sĩ Phú Quang
NSND Lê Khanh khóc nghẹn, Tuấn Hưng, Thanh Lam cùng dàn sao đau đớn đến tiễn đưa nhạc sĩ Phú Quang