#

"nghệ sĩ giang còi mắc ung thư" - Các Bài viết về nghệ sĩ giang còi mắc ung thư

Sau 5 ngày nhận kết quả, nghệ sĩ Giang Còi: ‘Tôi không bị ung thư nhé, chỉ viêm họng vài hôm là hết'
Sau 5 ngày nhận kết quả, nghệ sĩ Giang Còi: ‘Tôi không bị ung thư nhé, chỉ viêm họng vài hôm là hết'