#

"long nhật" - Các Bài viết về long nhật

Sao 25/6: Phương Thanh đáp trả việc tố Đàm Vĩnh Hưng chơi ngải, Long Nhật bàng hoàng báo tin tang sự
Sao 25/6: Phương Thanh đáp trả việc tố Đàm Vĩnh Hưng chơi ngải, Long Nhật bàng hoàng báo tin tang sự