#

"lam trường" - Các Bài viết về lam trường

Phương Thanh đăng ảnh cùng Lam Trường, có hành động đặc biệt danh cho 'tình tin đồn cũ'
Phương Thanh đăng ảnh cùng Lam Trường, có hành động đặc biệt danh cho 'tình tin đồn cũ'