#

"jack" - Các Bài viết về jack

K-ICM bất ngờ đăng đàn nhắc tới Jack, ẩn ý mỉa mai bạn thân cũ khiến CĐM xôn xao?
K-ICM bất ngờ đăng đàn nhắc tới Jack, ẩn ý mỉa mai bạn thân cũ khiến CĐM xôn xao?