#

"Facebook." - Các Bài viết về Facebook.

Bill Gates:
Bill Gates: "Mark Zuckerberg à, cậu còn nợ tôi một vố đấy nhé!"