#

"đông nhi làm màu" - Các Bài viết về đông nhi làm màu

Vừa sinh được 3 ngày, Đông Nhi đã phải lên tiếng vì bị cư dân mạng chỉ trích ‘làm màu’
Vừa sinh được 3 ngày, Đông Nhi đã phải lên tiếng vì bị cư dân mạng chỉ trích ‘làm màu’