#

"diện mạo" - Các Bài viết về diện mạo

Trấn Thành bị fan la ó khi xuất hiện với diện mạo xuề xòa, râu ria và mái tóc kém thẩm mỹ
Trấn Thành bị fan la ó khi xuất hiện với diện mạo xuề xòa, râu ria và mái tóc kém thẩm mỹ