#

"công nghệ ict" - Các Bài viết về công nghệ ict

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Nếu CN ICT là Make in Vietnam, Việt Nam sẽ thành quốc gia công nghệ'
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Nếu CN ICT là Make in Vietnam, Việt Nam sẽ thành quốc gia công nghệ'