#

"Chủ tịch FLC rao bán cổ phiếu" - Các Bài viết về Chủ tịch FLC rao bán cổ phiếu

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bất ngờ rao bán khối cổ phần gần 2.000 tỷ, mục đích là gì?
Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bất ngờ rao bán khối cổ phần gần 2.000 tỷ, mục đích là gì?