#

"chi pu" - Các Bài viết về chi pu

Vai diễn duy nhất Lan Ngọc bị 'dìm hàng' thê thảm khi đóng với Chi Pu, hình tượng xấu xí đến khó tin
Vai diễn duy nhất Lan Ngọc bị 'dìm hàng' thê thảm khi đóng với Chi Pu, hình tượng xấu xí đến khó tin