#

"ca sĩ đàm vĩnh hưng" - Các Bài viết về ca sĩ đàm vĩnh hưng

Đàm Vĩnh Hưng đăng clip 'xéo sắc': 'Vừa lòng chưa?',  CĐM lấy danh xưng 'vùng đất cấm' ra châm biếm
Đàm Vĩnh Hưng đăng clip 'xéo sắc': 'Vừa lòng chưa?', CĐM lấy danh xưng 'vùng đất cấm' ra châm biếm