#

"Bamboo Airways" - Các Bài viết về Bamboo Airways

Bamboo Airways của Trịnh Văn Quyết  đổ 2300 tỷ với tham vọng “nuốt chửng” 30% thị phần hàng không
Bamboo Airways của Trịnh Văn Quyết đổ 2300 tỷ với tham vọng “nuốt chửng” 30% thị phần hàng không