#

"alibaba." - Các Bài viết về alibaba.

Không phải
Không phải "sắp", Jack Ma vừa xác nhận sẽ nghỉ hưu từ thứ 2 tuần tới và lý do là vì "không muốn chết ở văn phòng"