Xuất hiện hình ảnh ‘ông hoàng nhạc Việt’ ngồi xe lăn, ‘cơn bão’ mang tên Đàm Vĩnh Hưng sắp ‘đổ bộ’?
Xuất hiện hình ảnh ‘ông hoàng nhạc Việt’ ngồi xe lăn, ‘cơn bão’ mang tên Đàm Vĩnh Hưng sắp ‘đổ bộ’?