'Ngựa hiếm' của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tái xuất hậu ở ẩn, từng là cái tên 'vang bóng một thời'
'Ngựa hiếm' của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tái xuất hậu ở ẩn, từng là cái tên 'vang bóng một thời'