Sinh viên Việt Nam đạt giải Nhì trong 390 nhóm tại cuộc thi toàn cầu của Huawei
Sinh viên Việt Nam đạt giải Nhì trong 390 nhóm tại cuộc thi toàn cầu của Huawei