Nhà riêng Đàm Vĩnh Hưng bị kẻ lạ bắn súng vỡ cửa kính, tình trạng hiện tại của nam ca sĩ gây chú ý
Nhà riêng Đàm Vĩnh Hưng bị kẻ lạ bắn súng vỡ cửa kính, tình trạng hiện tại của nam ca sĩ gây chú ý