Trước khi lên án Ngọc Trinh, hãy nghe lời bênh vực từng gây xôn xao của ông Đặng Lê Nguyên Vũ!
Trước khi lên án Ngọc Trinh, hãy nghe lời bênh vực từng gây xôn xao của ông Đặng Lê Nguyên Vũ!