Tin nóng 1/12: Bà Nguyễn Phương Hằng 'vạch trần' Thương Tín, mắng thẳng mặt nam nghệ sĩ, CĐM hả hê
Tin nóng 1/12: Bà Nguyễn Phương Hằng 'vạch trần' Thương Tín, mắng thẳng mặt nam nghệ sĩ, CĐM hả hê