Eufy G10 Hybrid: Robot hút bụi thông minh ‘ngon, bổ, rẻ’ nhưng chưa hoàn hảo
Eufy G10 Hybrid: Robot hút bụi thông minh ‘ngon, bổ, rẻ’ nhưng chưa hoàn hảo