Cầm 4,5 triệu ‘tậu’ ngay Nokia X10 5G: Điện thoại kết nối 5G có màn hình ‘khủng long’
Cầm 4,5 triệu ‘tậu’ ngay Nokia X10 5G: Điện thoại kết nối 5G có màn hình ‘khủng long’