BBK kiểm soát 35% thị phần smartphone Ấn Độ: Vivo vừa hạ Samsung trong Q4