Lần đầu tiên VIB tổ chức cuộc thi phát triển giải pháp Công nghệ số