Galaxy A04S: Smartphone 'đỉnh chóp' dành cho sinh viên, giá chỉ hơn 4 triệu đồng