Trương Ngọc Ánh tự thưởng bản thân bằng chiếc Mercedes-Benz gần 2 tỷ đồng