Chọn laptop mỏng nhẹ cho nhu cầu đồ họa, dựng phim liệu có khả thi?