Giải pháp nào cho việc nhân viên nghỉ 'ôm' theo dữ liệu không chịu bàn giao?