Phụ kiện công nghệ giúp thương hiệu Headless định hình cá tính