Khai trương DJI Store đầu tiên tại HN - Nơi trải nghiệm và mua sắm thiết bị cao cấp