Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Nếu CN ICT là Make in Vietnam, Việt Nam sẽ thành quốc gia công nghệ'