Samsung tổ chức 'Samfan Party - Sống đậm chất đêm' cho fan cứng cơ hội trải nghiệm Galaxy S22 series