Những ưu điểm của AirPods 2 sạc thường so với sạc không dây